SSR fortfarande utanför gruvdialog - både regeringen och Sametinget beklagar

Förra året gav regeringen länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att ta fram en vägledning för samråd mellan gruvnäring och rennäring.
Gruvbranschen, myndigheter och Svenska samernas riksförbund, SSR har bjudits in till arbetet - men SSR har meddelat att de inte medverkar.
Detta var en av frågorna som diskuterades i Mineralforum, där bland annat näringsminister Annie Lööf deltog.

För drygt ett år sedan la regeringen fram sin mineralstrategi.

Där slår regeringen fast att Sverige är EU:s ledande gruv- och mineralnation - en position som man vill förstärka.

För att beskriva utvecklingspotentialen i gruvnäringen använder sig regeringen av siffror från Sveriges geologiska undersökningar, SGU.

Om dagens planerade projekt fullföljs räknar SGU nämligen med att antalet gruvor fram till år 2030 ökar från dagens 16 till upp emot 50 - det här skulle enligt SGU innebära att malmproduktionen nästan fördubblas jämfört med idag.

För att nå dit pekar regeringen i sin mineralstrategi ut fem strategiska områden med nitton olika åtgärder - punkt ett är en gruvnäring i samklang med miljö, kultur och näringar.

En av åtgärderna på detta område är att ge länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att i samråd med berörda näringar och myndigheter att ta fram en vägledning för dialog mellan rennäring och gruvnäring vid tillståndsprocesser.

- Att stå i varsin ringhörna är inte bra. Det här är mitt sätt att sträcka ut handen för att parterna ska komma till samma bord för att diskutera. Det är viktigt att ha verksamheter som bedrivs sida vid sida, sa Annie Lööf i ett anförande i dagens Mineralforum, ett seminarium med syfte att diskutera just regeringens mineralstrategi.

Svenska samernas riksförbund, SSR, har dock meddelat att de inte deltar i samtalen.

I ett brev riktat till sina medlemmar skriver SSR att uppdraget är utformat utifrån gruvnäringens intressen och att det strider mot Sveriges internationella åtaganden gentemot samerna som urfolk.

SSR menar att lagstiftningen måste ändras innan en dialog mellan gruvnäring och rennäring kan ske.

Sametingsledamoten Jan Rannerud, Skogssamerna, menar att det blir svårt att genomföra dialogen utan SSR.

- Det tappar i trovärdighet när rennäringen fattas. Utan SSR med på banan så tror jag vi har svårt att nå någonstans, säger Rannerud, som även är ordförande i Malå sameby, som är medlem av SSR.

Tycker du SSR gör rätt?
- Jag tycker de ska delta men jag förstår deras oro. Jag känner själv samma oro inför varje ny exploatering. Vad mynnar detta ut i? Skriver vi fast oss i konstiga beslut? Men jag tycker ändå SSR ska delta, de har ju en rätt att stiga av om det går på tok, säger Rannerud.

Annie Lööf ville inte ge några intervjuer i samband med Mineralforum - men statssekreteraren Håkan Ekengren låter sig intervjuas.

Han beklagar SSRs inställning.

- Jag tycker det är tråkigt. Deras kunskap och erfarenhet är viktig i processen, säger Ekengren

Vilket värde får arbetet om SSR inte är med?

- Det är klart att värdet kan bli sämre eftersom SSR är en viktig del i diskussionen. Deras bidrag och kunskap behövs verkligen.

Vad gör ni för att få med SSR?
- Jag har uppmanat dem att aktivt vara med. Vi vill hitta ett forum för att hantera nuvarande och framtida konflikter och då är det viktigt att alla aktörer är med, säger Ekengren, som dock betonar att regeringen inte har några planer på att tillmötesgå SSR när det gäller större lagändringar.

- Vi följer debatten och är beredda att genomföra lagändringar om så behövs. Men vi förhandlar inte under ultimatum. Vår roll är tydlig: inom ramen för mineralstrategin och dagens lagstiftning så vill vi ha en vägledning för att hantera frågorna på ett bra sätt.

Jörgen Heikki, Stockholm
jorgen.heikki@sverigesradio.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio