Möt Piratpartiets Christian Engström

9:53 min

Näst på tur av partiernas toppnamn inför EU-valet att möta Lotta Bromé i P4 Extras utfrågningar är Piratpartiets Christian Engström.

Kalender: Alla datum för utfrågningarna

Med tre ord, vad är EU:s viktigaste uppgifter?

– Ett fritt internet.

Vad fungerar bra i EU?

– EU-parlamentet är ganska bra. Det är en konstruktiv miljö där man  pratar med varandra och verkligen diskuterar politik. Om man är specialiserad och fokuserad på ett område kan man  få kollegor att lyssna och man vinna saker även om man bara har ett par mandat i parlamentet.

Vad fungerar dåligt?

– Ministerrådet och EU-kommissionen är otroligt slutna. Där är det ickevalda tjänstemän som fattar besluten bakom stängda dörrar. Det demokratiska underskottet är en realitet och det är farligt på sikt.

Vilken är din hjärtefråga?

– Det är internets frihet och allt som hör till den. Från fri fildelning och att reformera upphovsrätten till att få stopp på massövervakningen och att försvara nätneutraliteten som betyder att företag kan konkurera på internet på lika villkor. Allt det här är en jätteviktig fråga för vårt samhälle det här århundradet.

Hur har du röstat i andra frågor? Du har ju ändå varit i parlamentet ett tag.

– Vi sitter med i den gröna gruppen. Precis som vi sa i Piratpartiet i  valrörelsen 2009 så har jag röstat med gruppen i alla frågor där vi inte har en egen åsikt och det är förstås de allra flesta frågorna.

Kan man få med dig då på vad som helst?

­­­­– Den gröna gruppen är inte så bisarr. Vi hade som krav från början att det skulle vara en grupp som respekterar mänskliga rättigheter och som i övrigt ligger så nära oss som möjligt. Och den gröna gruppen uppfyller de kraven.

Om du inte hade gått med i den gröna gruppen då?

– Då hade det blivit den liberala gruppen nästan säkert. De är också stabila när det gäller att försvara mänskliga rättigheter. Men de har inte kommit lika långt som gröningarna när det gäller att vara för fri fridelning. Där har jag lyckats övertyga hela den gröna gruppen att ta ställning för fri fildelning. Det ser jag som en av Piratpartiets stora segrar nere i EU-parlamentet.

Vad tycker du att du lyckats minst bra med då?

– Det är mycket som inte gått vår väg hela vägen. Jag slogs mycket med roamingspriserna till exempel och för att få ner dem. Att man skulle ha råd att göra dataroaming utomlands. Det misslyckades tyvärr och är fortfarande snordyrt.

Vad tycker du EU ska besluta om?

– Den inre marknaden är bra. Det gör att det är lätt för företag att tjäna pengar och skapa jobb och det är bra för konsumenter. Den fria rörligheten är ännu bättre, det är liksom det finaste med EU. De sakerna ska EU hålla på med. Men EU har en tendens att vara som en svamp och bara suga åt sig makt över precis allting. Det är inte bra för de flesta beslut fattas mycket bättre ute i länderna än centralt i Bryssel.

Så snus och systembolag?

– Det är fullständigt vansinnigt att snus är förbjudet i hela EU. Snus räddar liv i Sverige, det har vi hårda siffror på, säger Christian Engström (PP).

Christian Engströms ja eller nej

Borde EU bli mer överstatligt?

Nej

Ska Sverige införa euro?

Nej

Ska EU bestämma hur många flyktingar medlemsländerna ska ta emot?

Nej

Mot bakgrund av bland annat Lampedusakatastrofen med båtflyktingar -  Ska man kunna söka asyl i EU utanför EUs gränser?

Ja

Ska en arbetare från ett annat EU-land som arbetar i Sverige ha rätt till samma lön och villkor som de svenska arbetarna?

Nej

Ska EU införa strängare krav på arbetsmiljö?

Nej

Ska tiggeri förbjudas på EU-nivå?

Nej

Utifrån frågan om tiggare från bland annat Rumänien. Ska EU ställa högre krav på medlemsländerna att ta hand om sina medborgare ?

Ja

Anser du/ditt parti att EU:s polissamarbete bör fördjupas ytterligare?  - (till exempel genom att tillåta poliser att jobba i varandras länder)?

Nej

Efter det som hänt och händer i Ukraina - bör EU ha ett gemensamt försvar?

Nej

Ska kvinnor ha rätt till fri abort i hela EU?

Ja

Ska EU införa en slags offentlighetsprincip för bättre insyn?

Ja

Ska EU ställa ännu hårdare krav på medlemsländer i ekonomisk kris?

Nej

Ska EU bestämma om den svenska vargjakten?

Nej

Borde EU stärka sina djurskyddsregler så att de är mer lika Sveriges?

Nej

Bör det bli ännu tydligare märkning av vad maten innehåller?

Nej

Ska det få finnas genmodifierade ingredienser i vår mat?

Nej

Bör maten vara klimatmärkt - alltså hur FRAMSTÄLLNINGEN av ett livsmedel påverkar klimatet?

Nej

Ska EU införa koldioxidskatt?

Ingen åsikt

Ska fildelning vara tillåtet för privatbruk?

Ja

Borde Sverige betala mindre i EU avgift?

Ja

Ska EU sluta frihandelsavtal (TTIP)  med USA ?

Nej

Borde EU tvinga alla länder att ha en skatt på handel med aktier och värdepapper? (så kallad Tobinskatt)

Ingen åsikt

Förstanamnet på varje parti som finns representerat i parlamentet får sju minuter vardera tillsammans med Lotta Bromé i P4 Extra.