Sverige riskerar att halka efter i medicinturism

2:11 min

Allt fler länder satsar på sjukvård som exporttjänst och fler svenskar reser idag utomlands för att få medicinsk vård. Men att människor kommer till Sverige för vård har inte ökat i samma utsträckning.

Bara en promille av hälso- och sjukvårdens omsättning används till att vårda utländska patienter

Maria Helling är vd på Swecare som arbetar för att sälja in svenska sjukvårds modeller och produkter utomlands. Hon menar att Sverige inte har sett att hälso- och sjukvården är en affärsmöjlighet.

– Det vi tycker är viktigt att poängtera är att det här är ett fantastiskt sätt för Sverige att bibehålla kompetens, säger hon.

Det senaste året har Swecare intresserat sig för så kallad medicinturism vilket betyder att man försöker att få folk från andra länder att söka vård i Sverige. Det innebär att Sverige skulle kunna bibehålla kompentens på områden med ett litet patientunderlag och tjäna pengar på patienter som betalar för sin vård med privata försäkringar eller statliga pengar från hemlandet.

Men ett av de stora problemen har varit att antalet vårdplatser i Sverige ibland inte räcker till för att ge vård åt andra än svenskar.

– Samtidigt är det så att får man en liten volym och en ekonomi i det så är det inget som säger att man inte kan öka antalet vårdplatser, för vi vet att vi har inkommande utländska patienter. Ibland tror vi att vi har köer och trängsel inom alla områden men det har vi inte, säger Maria Helling som menar att Sverige skulle kunna erbjuda en viss typ av specialistsjukvård. 

Något riktigt storskaligt arbete för att utveckla medicinturismen finns inte idag.

Kjell Ljungbo, lektor i företagsekonomi på Södertörns högskola, menar att Sverige är långt efter andra länder. Exempelvis Tyskland, Schweiz och Sydkorea som satsar stort på att få människor att söka vård hos dem. I Schweiz ligger medicinturismen på 2,6 procent av sjukvårdens omsättning, alltså omkring 25 gånger större andel än i Sverige.

Enligt Ljungbo finns risken att vi hamnar på efterkälken när det gäller en högkvalificerad exporttjänst som egentligen skulle passa oss utmärkt.

– Vi vill ju utvecklas inom sektorer där det krävs kompetens och välutbildade människor. Där har vi vårdsektorn som är mitt i prick, det är högutbildad personal som utför avancerade arbetsuppgifter. Det är precis där Sverige vill utvecklas, säger han.