Hög brottslighet i Skaraborg

Brottsligheten i Mariestad, Lidköping och Skövde är högre än vad den borde vara. Det menar Brottsförebyggande rådet, Brå i en ny rapport som granskat brottsligheten i landets kommuner:
Brottsförebyggandet rådet, Brå har tagit fram ett helt nytt sätt att jämföra hur många brott som sker i landets olika kommuner. Istället för att, som det varit tidigare, bara jämföra antalet brott med antalet invånare, har man nu tagit med ett 40-tal olika aspekter som kan påverka ifall man ska uppfatta om en kommun har hög eller låg brottslighet. Det handlar till exempel om hur stor socialbidragskostnader kommunen har, hur många som är arbetslösa eller hur högt valdeltagandet är. I rapporten har Brå tittat på brottsligheten åren 1997 till 1999. När det gäller Skaraborg visar alltså rapporten att antalet anmälda våldsbrott i Mariestad, Lidköping och Skövde är högre än vad det borde vara. I Lidköping anser Brå till och med att antalet våldsbrott är påtagligt högre än vad det borde vara. Nu hoppas Brå att kommunpolitikerna och andra beslutsfattare tar till sig rapporten så att antalet brott minskar.