Ringholm kritiserar Nordea

Staten anser att de anställda inom Nordea har ett alltför generöst optionsprogram. Staten är storägare i Nordea och har skickat tillbaka bankens förslag till belöningsprogram för de anställda.
Programmet innebär att de anställda får optioner som kan lösas in mot aktier till ett visst pris och vinsten beror sedan på hur mycket aktiekursen stigit. Men programmet är för omfattande och ett par hundra chefer får alldeles för stora förmåner, anser finansminister Bosse Ringholm.