Fler bostäder uthyrda i Sura

Efterfrågan på bostäder märks nu även i Surahammar. Det kommunala bostadsbolaget Surahammarshus har minskat ner antalet outhyrda lägenheter till 50 stycken.
Och till vissa lägenheter, framför allt i markplan, så har det blivit kö. Och det är just det senaste året som det blivit större efterfrågan. Det är både folk som flyttar inom kommunen, och dom som flyttar in utifrån. Surahammars kommun har ansökt om lånegaranti hos statens bostads och kreditnämnd, och innan dom har svarat, blir det inga nya lägenheter i Surahammar.