Lyssna på ljudfilerna t o m 6 juli

Tove Janssons klassiska barndomsskildring: Bildhuggarens dotter

I en unik inspelning från mitten av 80-talet, läser Tove Jansson själv sin självbiografiska barndomsskildring Bildhuggarens dotter. Berättelsen rör sig mellan konstnärshemmet på Skatudden i Helsingfors och sommarlivet i skärgården, och för den som vill leka detektiv och spåra tidiga
förebilder för alla de figurer som senare kom att befolka Mumindalen, finns här mycket stoff.

Pappan är inte bara i Muminserierna en central figur, Tove Janssons egen pappa, skulptören och tecknaren Viktor Jansson, är central också i hennes barndomsvärld – liksom den bohemiska livsstilen. Mamman, Signe Hammarsten, var också konstnär.

I den självbiografiska Bildhuggarens dotter får vi ur barnets perspektiv vara med om en barndom där det mystiska och det magiska finns mitt i vardagen. Spänningen mellan trygghet och skräck är ständigt närvarande och fantasin har inga gränser. Allt detta blev senare i livet byggstenar i hela Tove Janssons konstnärs- och författarskap. Hon var drygt 50 år när hon skrev "Bildhuggarens dotter" men lyckas på ett förunderligt sätt flytta sig bakåt i tiden och återigen bli det lilla barnet Tove.

Inspelningen med Tove Jansson gjordes på Yles radio i mitten av 1980-talet då ett initiativ togs till att låta Tove Jansson läsa in samtliga sina verk. Det är i år 100 sedan Mumins mamma föddes, och 13 år sedan hon lämnade oss. Tove Jansson dog 2001. 

Bengt Packalén, som då var chef på Finlands radios svenskspråkiga samhälls och kulturredaktion, berättar i en intervju om inspelningen av ”Bildhuggarens dotter”.