Intrycket från SXSW 2014 är att vi arbetar i den digitala frontlinjen

Mycket har redan sagts och skrivits från årets SXSW, men här på utvecklingsbloggen har vi inte hunnit skriva ännu.

SXSW är en årligt återkommande konferens som hålls i Austin, Texas. Det är en av de viktigaste konferenserna för oss som jobbar med utveckling av nya medietjänster. Här är fokus på de mjuka frågorna, och inte så mycket skruv och mutter. Det förs samtal om internets framtid, det lanseras nya tjänster och det utbyts erfarenheter om arbetssätt. 

Jag lämnade Austin och kände mig väldigt stolt. Jag fick bekräftelse på att vi på Sveriges Radio har ett väldigt modernt arbetssätt. Jag visste redan att vi är bra på att arbeta agilt och att vi följer priciperna från Lean startup. Men att det arbetssätt som Jeff Gothelf beskriver i sin trendsättande bok Lean UX passar så klockrent in på oss visste jag inte. Boken är bara ett år gammal, men vi har redan det som etablerat arbetssätt.

Joel Beukelman, nu UX på Google, men tidigare på Netflix pratade om PostPSD design som om det var något nytt.  Vi har också lämnat PSD filer bakom oss, och har helt integrerat design och UX i den dagliga utvecklingen. Designers hos SR sitter bredvid utvecklarna och jobbar tillsammans. Vi har ett kreativt och bra klimat. 

Vill du också arbeta med oss i den digitala frontlinjen? Vi söker webbutvecklare.  

Jacob Hamacher
Webbutvecklingschef
Digitala medier