Just nu

Sex skadade i trafikolycka

Sex personer fick föras till sjukhus efter en singelolycka på väg 28 söder om Emmaboda på söndagsmorgonen. Enligt länssjukhuset i Kalmar är två av passagerarna, två yngre män, allvarligt skadade. De övriga skadade är tre kvinnor och en man. Orsaken till olyckan är ännu okänd.