EU-parlamentsvalet del 4:

Ökat tryck på Rumänien ska göra att romer slipper tigga

5:04 min

Inget av de åtta svenska partier som sitter i EU-parlamentet vill begränsa den fria rörligheten i EU, på grund av att antalet tiggare ökar. Men flera vill sätta hårdare tryck på Rumänien.

Det är från Rumänien som många av tiggarna – de flesta romer – kommer.

– Jag tycker att man skulle vara hårdare än idag. Det gäller Rumänien, det gäller Slovakien, det gäller Ungern, som helt enkelt bara drivit iväg alla romer ur landet, säger Socialdemokraternas toppnamn i EU-valet Marita Ulvskog.

Men hårdare, hur då?

– Ja, man måste ha sanktioner, och längst ut måste det ju finnas ett hot om att man inte längre kan vara medlem i EU.

Om man inte lever upp till klubbreglerna – som till exempel anti-diskriminering – så ska man heller inte kunna vara medlem, säger Marita Ulvskog (S).

Cecilia Wikström är folkpartistisk Europaparlamentariker, andranamn på EU-vallistan och en av de som drivit romafrågan aktivt i EU. Men hon tror inte att hot om uteslutning hjälper i den här situationen.

– Om vi utesluter ett land som Rumänien, då får ju romerna det ännu sämre naturligtvis. Så för mig gäller det att vara väldigt pragmatisk. Hur gör vi romers levnadssituation bättre och drägligare?

För att få gå med i EU krävs att man lever upp till vissa kriterier, konstaterar Cecilia Wikström. Man ska vara en stabil demokrati, som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar sina minoriteter. Men när man väl är medlem finns det ingen funktion som ställer ett land till svars om det bryter mot reglerna. Därför borde EU upprätta en oberoende kommission, vars uppgift det är att övervaka EU:s medlemsländer och se till att de följer spelets regler, säger hon.

– Och gör man inte det, om man inte spelar efter spelets regler, så ska man kunna påföras sanktioner, av både politiskt slag, man drar in rösträtten i medlemsrådet, och/eller så kan man ta till det vapen som handlar om (ekonomiska) sanktioner, att man håller inne ett antal EU-stöd till dess att man gått till botten med detta, säger Cecilia Wikström.

Socialdemokraternas Marita Ulvskog är inne på samma linje, men skulle hellre se att en speciell person fick ansvar för att bekämpa diskrimineringen av romer.

– Det finns en massa potentater och positioner inom EU-systemet. Något som vi verkligen skulle behöva är en hög representant som tar ansvar för att denna minoritet, som har diskriminerats under alla dessa hundratals år, faktiskt får en chans att leva värdiga liv. Det borde EU hjälpa till att lösa, säger Marita Ulvskog.

Av de övriga partierna lägger Vänsterpartiet en stor del av ansvaret för de europeiska romernas situation på EU:s ekonomiska politik. Det är åtstramningspolitiken som gör det omöjligt för fattiga länder som Rumänien att bygga sociala skyddsnät för sina medborgare. När det ska sparas drabbas de fattigaste, det vill säga romerna, anser Vänstern.

Moderaterna pekar på att EU har ålagt alla medlemsländer att ta fram nationella strategier för att integrera romer. Och man pekar - liksom Miljöpartiet - på att det finns pengar i EU:s så kallade socialfond, avsedda för stöd till människor i utanförskap. Men ett land som Rumänien har bara använt sig av en bråkdel av de här pengarna.

Här konstaterar ändå Folkpartiets Cecilia Wikström att läget har ljusnat en del. För sju år sedan använde man bara tre procent av de medel de kunde ha tagit ut för att hjälpa romerna. Nu tar de ut ungefär 30 procent, men det är ändå långtifrån tillräckligt, tycker hon.

Det parti som kraftigast avviker från de andra partierna är Sverigedemokraterna. Tvärtemot alla de åtta svenska partier som nu sitter i Europaparlamentet vill man ha inskränkningar i den fria rörligheten i EU. Partiet vill minska den tid som EU-medborgare kan vistas i ett annat land utan att ha tillstånd till en månad mot dagens tre månader. Man öppnar också för att införa viseringstvång för medborgare från Rumänien, Bulgarien och möjligen också Kroatien.

I Sverige vill man förbjuda tiggeri, säger partiets toppnamn på EU-vallistan Kristina Winberg.

– De personer som tigger, de blir avvisade. Och det uppmuntrar inte fler till att tigga, kan jag säga. Utan har vi ett förbud så tror jag på sikt att människor slutar att tigga på våra gator, säger Kristina Winberg.

Inte heller i den här frågan få SD medhåll från något av de andra partierna. Folkpartiets Cecilia Wikström tycker att ett tiggeriförbud är helt fel metod.

– Jag vill inte leva i ett land där man kriminaliserar människors idealitet. Och det är ju inte heller någon lösning på problemet. Romerna får det ju inte bättre för att Sverigedemokraterna slipper se hur fattiga och utsatta människor är i Europa, säger Cecilia Wikström, folkpartistisk Europaparlamentariker.