Genombrott i jakten på bot mot Parkinson

1:57 min

En ny möjlig och framgångsrik behandlingsmetod för Parkinsons sjukdom har tagits fram av svenska forskare i Lund. Metoden går ut på att stimulera hjärnan att hjälpa sig själv.

Varje år får 2 000 personer i Sverige Parkinsons sjukdom. Det är en folksjukdom som mellan 15 000 och 20 000 personer lever med i dag. Sjukdomen gör att de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik förtvinar, och hittills har forskningen i huvudsak handlat om att rädda eller återställa dessa nervceller.

Vad forskarna vid Lunds universitet nu har gjort är att välja en helt ny inriktning som går ut på att stimulera ett protein som är en viktig del i hjärnans försvarsmekanism.

Genom att stimulera det speciella proteinet sätts ett batteri av självläkande processer igång, som bromsar sjukdomsförloppet och återställer den motoriska funktion som sjukdomen har förstört. Man kan säga att hjärnans totalförsvar har aktiverats.

Studien är gjord på möss och efter fem veckors behandling var de så gott som återställda, berättar professor Angela Cenci-Nilsson.

– De hade återfått en motorisk funktion som den parkinsonistiska skadan hade tagit bort, säger hon.

Ett problem med Parkinsons sjukdom är att den inte bara skadar de dopaminproducerande nervcellerna utan också hjärnans självförsvarsmekanismer.

– Därför är det viktigt att hitta behandlingar som främjar dessa funktioner, säger Angela Cenci-Nilsson.

Proteinet som Lundaforskarna använt är tidigare känt för att ha skyddande effekter vid stroke och als, men har aldrig tidigare testats i samband med Parkinsons sjukdom.

De substanser som stimulerar detta protein har godkänts för kliniska prövningar i USA på alzheimerspatienter och det innebär i princip att kliniska prövningar skulle kunna inledas omgående på parkinsonpatienter.

– I teorin finns redan nu substanser som man skulle kunna använda i en klinisk prövning för parkinsonpatienter om man hade haft finansiering för en sådan prövning, säger Angela Cenci-Nilsson.