Gotlandsmusiken på minus

Gotlands Musikstiftelse som driver Gotlandsmusiken redovisar ett underskott på 368 000 kronor för år 2001. Gotlandsmusiken har under året gjort knappt 500 framträdanden, varav nära hälften varit skolkonserter eller klassrumsbesök. Antalet försvarsmusikuppdrag har minskat under året, medan barn- och familjekonserterna ökat. Det negativa resultatet beror huvudsakligen på ökade kostnader för gager, hotell, resor, reklam och hyror. För de kommande åren planerar Gotlandsmusiken ett samarbete med Hidegruppen. Det handlar om ett gränsöverskridande projekt som är tänkt att bli ett återkommande evenemang i Hide kulturbrott en vecka i augusti varje år.