Mångkultur headhuntas i Danmark

Danmark ska arbeta för att fler personer med utländsk bakgrund väljer statliga jobb. En statligt tillsatt grupp ska rekrytera personer med varierande etnisk bakgrund, enligt ett förslag från arbetsmarknadsminister Claus Hjort Fredriksen, venstre.
Han tycker själv att den danska staten hittills inte föregått med gott exempel för att integrera invandrare och föreslår nu alltså ett system med s k etniska headhunters. De ska via kommuner, arbetsförmedlingar, invandrarorganisationer och utbildningsanstalter förmå personer med olika etnisk bakgrund att söka statliga jobb. Enligt de senaste siffrorna (1998) har bara 1,6 procent av de statsanställda i Danmark utländsk bakgrund, trots att de utgör fem procent av befolkningen. Muharrem Aydas, ordförande i Paraplyorganisationen för etniska minoriteter i Danmark, säger till P4 Radio Malmöhus att han tycker att förslaget är bra. - Flyktingar och invandrare känner att staten är alltför avvisande och söker därför inte jobb inom statsförvaltningen, säger han. Frågan är då om ett sådant här förslag kan förändra Danmark. Muharrem Aydas är rädd att det kanske bara är ett sätt att väga upp den allt stramare danska invandrarpolitiken. - Det återstår att se vad ett team av headhunters kan göra. De finns ju ännu inte, säger Muharrem Aydas.