Svenskarna mer skeptiska till kärnkraft

2:10 min

Svenskarna blir allt mer skeptiska till kärnkraft, visar årets SOM-undersökning från Göteborgs universitet. 50 procent vill att kärnkraften avvecklas.

2010 - före kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan - var det fler svenskar som ville bygga nya reaktorer när de nuvarande tjänat ut, än som på kort eller lång sikt helt ville avveckla kärnkraften. 44 procent var för nya reaktorer, medan 39 procent var emot.

Men 2011 - efter olyckan - hade det vänt så att fler ville avveckla kärnkraften, 44 procent mot 35. Gruppen som vill avveckla har sedan  för varje år som gått fått ett större övertag i opinionen.

Efter de tidigare olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl vände opinionen i en mer kärnkraftspositiv riktning ganska snabbt. Men Sören Holmberg, professor i statsvetenskap i Göteborg, har flera förklaringar till att det inte blivit så nu. 

– I och med att Tyskland, Schweiz, Italien och flera andra länder har börjat avveckla kärnkraften, så är det numer troligt att det också kanske går att avveckla i Sverige.

– Sen har vi som det ser ut just nu inte någon fara för någon elbrist. Vindkraften byggs ut och över huvud taget ser prognoserna ut som om att  vi kommer ha ett överskott under överskådbar tid, säger professor Sören Holmberg. 

Nybyggnationer, exempelvis i Finland, har också kostat mer än beräknat. Och de som tidigare förespråkat kärnkraft har blivit lite tystare i debatten, säger Sören Holmberg. 

– Kärnkraftsanhängarna har väl blivit lite stukade av vad som hänt i Fukushima. Man ser ingen kampanj längre, ingen riktig entusiasm på den sidan för att vi ska bygga ut kärnkraften. 

Liksom tidigare är stödet för ny kärnkraft starkast på den politiska högerkanten och motståndet störst på vänsterkanten. Män och högre tjänstemän är också mer positiva än kvinnor och arbetare. 

– Det här mönstren som vi känner igen från folkomröstningen är fortfarande kvar, säger Sören Holmberg.