Moderatbråk om föräldraförsäkringen

2:07 min

Det är bråk i Moderaterna om pappamånaderna. Den nya talespersonen vill gå längre än partilinjen.

Hillevi Engström, som är ny talesperson i jämställdhetsfrågor, får nu kritik av partikamrater för att hon går emot partilinjen och vill lagstifta om ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen.

Riksdagsledamoten Isabella Jernbeck är en av dem som öppet ifrågasätter Hillevi Engströms agerande.

- Hon bör företräda det som är partiets linje, och jag förutsätter att hon gör det. Sedan må hon ha en personlig åsikt, men det blir svårt för en väljare att förstå vilket som är partiets linje när hon så tydligt säger det i media, säger Isabella Jernbeck.

Så vad bör hon göra?

- Jag förutsätter att hon står bakom den linje som partiet har: att vi är emot kvotering av föräldraförsäkringen. 

Biståndsminister Hillevi Engström har nyligen åter fått rollen som jämställdhetspolitisk talesperson för Moderaterna. I den egenskapen har hon klargjort att hon vill lagstifta om ytterligare en kvoterad månad i föräldraförsäkringen.

Det är en åsikt som går på tvärs mot den egna partilinjen. Moderaternas stämma har beslutat att säga nej till fler så kallade pappamånader, med hänvisning till att föräldrarna själva måste få bestämma vem som ska vara hemma med barnen. 

Hillevi Engströms agerande diskuterades nyligen när Moderaternas riksdagsgrupp hade möte. Enligt vad Ekot erfar framfördes kritik mot hennes utspel om ännu en pappamånad, och partikamrater vill nu att Hillevi Engström ska komma dit och förklara sig. 

Flera moderata riksdagsledamöter säger till Ekot att en talesperson bör företräda partiets ståndpunkt i en så viktig fråga som föräldraförsäkringen, bland annat för att inte skapa otydlighet gentemot väljarna. Isabella Jernbeck vill dock inte kommentera riksdagsgruppens möte. 

– Det är ju interna diskussioner vi har i riksdagsgruppen, så det vill inte jag ta upp egentligen. Vi tar upp frågor som är aktuella och så, som man vill diskutera, men just vad som har sagts där tänker jag inte säga.

Hillevi Engström ser inget problem med att hon, som ansvarig talesperson, driver en annan linje än Moderaterna.

-- Nej, jag är ju utsedd av partiet att vara talesperson, och det innebär ju att föra debatt och diskussioner och också titta på de samhällsproblem som finns. Där ser vi att vi har en väldigt ojämställd arbetsmarknad och där skulle ökad föräldraförsäkring som är individuell faktiskt förbättra kvinnors situation.

Hur ser du på argumentet att det här skapar otydlighet om vad Moderaterna egentligen tycker och vill?

- Nej, det ser inte jag som ett problem. Vi är ju ett stort parti med ibland lite olika åsikter. Sedan kommer vi att ha en debatt och sedan kommer vi att samlas kring olika förslag, säger Hillevi Engström.