Samvetsfrihet i vården

Barnmorskan som vägrar abort ger inte upp

15 min

Ellinor Grimmark är barnmorskan som till följd av sin kristna tro inte vill utföra aborter. Det här har gjort att hon nekats jobb och försökt driva sitt fall via Diskrimineringsombudsmannen som dock nyligen la ner ärendet. Men Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud, som vill att vårdpersonal ska få laglig rätt att neka till exempel abort om det strider mot deras övertygelse, ger inte upp. Nu går de vidare med ärendet om rätten till samvetsfrihet på europeisk nivå. Reportage av Jalal Lalouni. I studion debatterar Mikael Oscarsson (KD) och Ulrika Karlsson (M). Borde vi lagstifta om samvetsfrihet i Sverige?