Protest mot motorbana i Enköping

Nu protesterar Naturskyddsföreningen mot bygget av den stora motorsportanläggning som planeras i Enköping. Föreningen hävdar att ett av dom starkaste argument mot en motorbana är störande buller. Den menar också att en stor motoranlägggning rimmar illa med kommunens profil som en miljövänlig kommun.