Kommuner hotas av miljonböter

Kommuner som inte följer länsrättens beslut om att ordna äldreboende eller särskilt boende för funktionshindrade, kan få böter på upp till en miljon kronor, enligt ett regeringsförslag. Sjöbo kommundel i Borås har ett aktuellt fall där man inte följt rättens domslut, men Carina Helgesson-Björk, verksamhetschef för äldre- och handikappomsorgen på Sjöbo kommundel, anser att hot om böter inte förändrar kommunens möjligheter att snabbare hitta en lösning.