Sms vid hjärtstopp gör att fler hjälps tidigare

2:17 min

Frivilliga hjärt-lungräddare som larmas via sms kan vara till stor hjälp för människor som råkar ut för hjärtstopp. Det visar en utvärdering av ett projekt i Stockholm, där 10 000 frivilliga får larm till sina mobiler när ett hjärtstopp inträffat i närheten.

– Om vi använder oss av det här systemet med mobil positionering och utlarmning av de här frivilliga hjärt-lungräddarna så ökar andelen patienter som får hjärt-lungräddning med 30 procent, säger Mattias Ringh, forskare på hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet.

Varje år avlider omkring 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige. Men om den som drabbas av hjärtstopp får hjärt-lungräddning omedelbart så ökar chansen att överleva med två till tre gånger.

Sedan fyra år tillbaka har därför frivilliga i Stockholms län, som genomgått utbildning i hjärt-lungräddning, kunnat anmäla sig till projektet Sms-livräddare. Om ett hjärtstopp inträffar så får alla frivilliga som befinner sig i närheten ett sms-larm direkt till sina mobiler.

Och utvärderingen visar alltså att sms-livräddningen lett till att antalet patienter som får tidig hjärt-lungräddning har ökat. På ett år rör det sig om cirka 150 personer fler som fått omedelbar hjälp. Hur många liv som på så vis kunnat räddas vet forskarna inte, men förra året var överlevnaden bland de patienter som drabbades av plötsligt hjärtstillestånd 11 procent i Stockholms län.

Amanda Degerman är en av dem som är anslutna till sms-livräddningsprojektet.

– När man får ett sådant här sms, så plingar det till och sedan så ringer det,  och så säger de: Det har skett ett hjärtstopp i din närhet, sms kommer.

Själv har hon fått rycka ut en gång, när en äldre kvinna råkat ut för hjärtstopp 300 meter från hennes arbetsplats. Trots att hon och flera andra var på plats tidigt räckte hjärt-lungräddningen inte till att rädda livet på kvinnan. Men Amanda Degerman vill ändå fortsätta med sms-livräddningen.

– Ja, självklart. Jag tycker att det här är jätteviktigt, och jag tycker att alla människor borde gå med som kan hjärt-lungräddning.

Mattias Ringh på Karolinska institutet hoppas nu att det här projektet ska spridas nationellt, och eftersom flera landsting redan hört av sig till honom bedömer han den chansen som god. För att kunna rädda fler liv vill han också att de som får sms även ska få information om var närmaste hjärtstartare finns.

– Det är ju en logisk fortsättning att involvera även dem, att man kan få larm om att hämta en hjärtstartare. Då tror vi att vi kan på allvar påverka överlevnaden av hjärtstopp också, säger han.