Kumla hoppas på narkotikapengar

Kriminalvården får 100 miljoner kronor till satsningar mot narkotika på landets fängelser.
Av Kumlafängelsets 250 intagna är hälften narkotikamissbrukare och anstalten hoppas nu få resurser att starta sin första riktiga behandlingsavdelning. I satsningen ingår också ökad kontroll, och ställföreträdande anstaltschef Kenneth Gustafsson i Kumla hoppas få en narkotikahund till fängelset.