Är det rätt att förhandla med USA om ett frihandelsavtal?

Det har nu snart gått ett år sedan den förre NSA-medarbetaren Edward Snowden läckte uppgifter som visade att USA ägnat sig åt massövervakningen av världens internettrafik. V, MP, PP och SD tycker att det omöjliggör ett frihandelsavtal med USA.

Malin Björk, Vänsterpartiet:

– Nej. Tystnaden om NSA i EU är farlig för demokratin. Tyvärr är övervakning bara ett av många problem med detta avtal. Marknad och vinster sätts före klimat och arbetsrätt och erfarenheter från bland annat Australien (som stämts av tobaksbolaget Philip Morris) visar att även folkhälsa kan äventyras av så kallade ISDS. Att förhandlingarna är hemliga ökar inte vårt förtroende för TTIP.

Marita Ulvskog, Socialdemokraterna:

– Ja. USA:s övervakning är oacceptabel och det har tydligt markerats av bland annat EU-parlamentet innan förhandlingarna gick in ett mer aktivt skede. För EU – och inte minst för Sverige – är frihandelsavtalet viktigt för den ekonomiska utvecklingen och jobben. Men det är mycket viktigt också för USA. Det är två starka parter vid förhandlingsbordet. Ingen som underordnar sig den andre.

Isabella Lövin, Miljöpartiet:

– Nej. Miljöpartiet och Gröna gruppen anser att EU bör ställa krav på att NSA:s övervakning av europeiska medborgare upphör för att förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA ska kunna fortsätta.

Kent Johansson, Centerpartiet:

– Ja. Jag är väldigt bekymrad över NSA:s övervakning. Men vi tjänar inte på att koppla ihop det med handelsförhandlingarna. Det finns andra sätt att sätt press på USA.

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna:

– Ja. Ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA skulle bli det största bilaterala avtalet någonsin och ge stora ekonomiska fördelar för båda parter liksom för världsekonomin i stort. Avtalet skulle kunna skapa en bas för globala regler, vilket är angeläget i konkurrensen med växande ekonomier i andra delar av världen. Enskilda medlemsländer och industrier får inte tillåtas stoppa ett sådant avtal, som allra helst ska täcka all handel.

Marit Paulsen, Folkpartiet:

– Ja.

Gunnar Hökmark, Moderaterna:

– Ja. Ett frihandelsavtal mellan USA och EU har en avgörande stor betydelse för den globala ekonomins utveckling liksom den ekonomiska tillväxten i EU i synnerhet. Det handlar bland annat om minst en miljon nya jobb i EU. Det finns ingen anledning att ställa detta i relation till andra politiska frågor som diskuteras mellan USA och EU, lika lite som kinesisk underrättelseverksamhet, eller rysk avlyssning, ska bryta förhandlingar i viktiga frågor med dessa länder.

Christian Engström, Piratpartiet:

– Nej. TTIP-avtalet mellan USA och EU handlar inte i första hand om frihandel, utan är ett sätt att försöka smyga igenom tvingande lagstiftning bakom ryggen på de folkvalda lagstiftarna i EU-parlament och riksdag. NSA-skandalen visar att USA inte bryr sig det minsta om europeiska lagar för skydd av personuppgifter. Vi bör avbryta TTIP-förhandlingarna omedelbart.

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna:

– Nej. Det är högst problematiskt att förhandla med en motpart som så öppet visar att man sysslar med spionage för att gynna sitt eget förhandlingsläge.