Filosofiska rummet - Gudsbevis

Sänt juni 2004

Är Gud den kraft som satt världen i rörelse?Är Gud ett kvantfenomen?Är Gud moralen som finns nedlagd i oss? Många filosofer har försökt bevisa guds existens, men än ingen lyckats. Gudsbevisen är ibland otympliga, ibland geniala och ofta balanserande på en knivsegg mellan logik och känsla. Har världen sats i rörelse och av vem? Filosofiska rummet om gudsbevisen och den grubblande människan.