Debatt: Vad tycker PP och KD om integritet på nätet?

11 min

I den andra av P3 Nyheter med Karlstens debatter inför EU-parlamentsvalet möts Amelia Andersdotter (PP) och Sara Skyttedal (KD) för att debattera integritet och IT.

- Framförallt måste man se till att få till den viktiga balansen mellan att värna om den personliga integriteten och arbeta effektivt med brottsbekämpning, säger Sara Skyttedal. Det är inte så att stater lagrar trafik för skojs skull, utan det handlar om att kunna stoppa grov brottslighet och terrorism. För att till exempel se till att den ende självmordsbombare vi haft i Sverige blir den siste, och få fast personer som sprider pornografi med barn som offer till exempel. Och med det sagt så tror jag att vi behöver ha ett ramverk för det här som får det att fungera. Det ramverket behöver bli mer tydligt, klart och transparent. 

Amelia Andersdotter menar dock att Kristdemokraterna och resten av den svenska regeringen inte gör något för att lagstifta för ett integritetsskydd. 

- KD backar en regering som är den i särklass sämsta i Europa. Svenska regeringen är emot precis alla grundläggande principer.  

Dataskyddsförordningen ser Amelia Andersdotter som en del i arbetetet med att stärka integritetsskyddet.

- I tre år har vi jobbat i Bryssel med dataskyddsförordningen och dataskyddspaketet - ett jättestort reformpaket för hur vi upprätthåller integritet i IT-miljöer.

Förordningen menar Amelia Andersdotter är viktig för människors möjligheter att värna sina egna rättigheter att utöva eget inflytande över vad som händer med deras integritet och privatliv.

- Nu är det upp till svenska regeringen att säga att den också accepterar integritetsstärkande lagstiftning och speciellt efter NSA-skandalen, där många blivit så oroade, borde svenska regeringen ta ställning för en stärkt dataskyddsförordning i EU, menar Amelia Andersdotter. 

- I Piratpartiets program står det ju att stater och företag inte ska lagra data överhuvudtaget och någonstans får man ju ta ställning för att det är okej att stater som vi litar på använder det här i rätty syfte, säger Sara Skyttedal.