Sörmlänningar väljer Mdh

Av de sörmlänningar som började studera under vårterminen 2001, valde hälften Mälardalens Högskola. På andra plats hamnar Linköpings universitet, där 9 procent av sörmlänningarna valde att börja studera.
Det visar statistik från högskoleverket. - Men de som Mälardalens Högskola får in flest ansökningar ifrån är Stockholmarna, säger Lars-Evald Wirén som är informationschef på Mälardalens Högskola. Under vårterminen 2001 var det dock flest västmanlänningar som började studera vid Mälardalens Högskola, eller rättare sagt 35 procent av nybörjarstudenterna. På andra plats hamnade sörmlänningarna med 26 procent. Knappt 11 procent av nybörjarstudenterna kom från Stockholm.