Just nu
  • Just nu: De får Nobels fredspris

Djurägare hotas av vite

En djuruppfödare i Eskilstuna har anmälts för brott mot djursyddslagen och djurplågeri.
Han riskerar också att få betala vite på 30 000 kronor om han inte ger sina djur tillräckligt med foder och av rätt kvalitet. Vid en inspektion i slutet av maj upptäcktes att flera av uppfödarens kvigor var avmagrade. Flera djur var också sjuka och ett djur saknade helt vatten och foder.