Mörrum hockey viktigt namn för Karlshamn

Vad betyder varumärket Mörrum hockey för Karlshamns kommun?

Exakt det här har under våren undersökts i en varumärkesanalys, och idag presenterades resultatet.

– För Karlshamns kommun och för Karlshamns invånare betyder det väldigt mycket att ha ett elitlag på den nivån, säger Frans Fransson som arbetar på företaget som gjort analysen och såhär säger han om vad den visar.

Orsaken till att klubben låtit göra en varumärkesanalys är man håller på med ett långsiktigt visionsarbete som bland annat handlar om hur klubben ska se ut i framtiden.

Då kändes det viktigt att få en bild av varumärket Mörrum hockey, säger Mikael Kjellander som är marknadsansvarig i klubben. Och när resultatet nu står klart så bekräftar det bilden som klubben själva hoppades på.

– Det är väl lite det vi har fått bekräftat - Mörrum hockey är ett starkt varumärke i Karlshamn, säger han.