Skatterabatt för såld privatproducerad el kan försenas

1:59 min

Många villaägare som funderar på att skaffa solceller ser fram mot en skatterabatt till den som producerar egen el och skickar ut överskottet på elnätet. Men för den lille elproducenten är det osäkert hur övriga skatteregler påverkar kalkylen för att sälja överskottsel.

På garagetaket i villan i Huddinge utanför Stockholm har Mårten Eckerdal installerat solceller.

--  Nu ser vi när våren kommer i mars april, framförallt i april, har det varit ett väldigt bra tillskott. 300 kilowattimmar ungefär. Så det täcker åtminstone halva husets behov i april.

Vad var det som fick er ta det här steget?

– Vi hade tänkt länge vi skulle ha något alternativt system. Kanske någon solvärme eller så. Men sedan när solpaneler började komma ner i pris, så var det attraktivt. Ganska enkelt att installera, också och allt överskott kan man mata ut. Så det finns ingen begränsning . Solvärme måste du ju förbruka i princip det du gör på sommaren. Men det här är mycket enklare.

I familjen Eckerdals garage  visar en mätare hur mycket el solen gett. De dagar som ger överskott kan elen matas ut till elnätet. Den här småskaliga elproduktionen vill regeringen stimulera med en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme.

Samtidigt kan villaägaren få betalt av elen från en elhandlare. Men då ska reglerna  för energiskatt, moms och inkomstskatt gälla. Det har lett till frågor om i vilket läge en privatperson kan bli tvungen att momsregistrera sig eller skaffa F-skattesedel.

Det får Mårten Eckerdal tveksam till annat än att producera el för husbehov.

– Nä,  men då låter det som att det blir överdrivet. För det är inga stora pengar det gäller, utan blir det så krångligt då avstår man nog hellre tror jag. Åtminstone för en så här liten anläggning. - det blir för krångligt."

En annan komplikation är att hela  reformen kan bli uppskjuten därför att EU-kommissionen ska bedöma om den kan strida mot EU:s regler för statsstöd. Om det hinner ske i tid för att förslaget ska träda i kraft första juli är oklart. 

– För en bransch som vill ta vara på så mycket solel som möjligt är osäkerheten bekymmersam, säger Johan Öhnell som är ledamot i styrelsen för branschföreningen Svensk Solenergi, och driver ett företag som bygger solcellsanläggningar.

– Det blir ju väldigt många frågor kring det här. Som vi var inne på innan är detta en sak man inte får göra för komplicerad, för då tappar folk intresset. Enkla, tydliga regler, det är jätteviktigt om du ska få många att använda sig av det här.