Flydde Göteborg för att slippa bli fastspänd i vården

1:51 min

Efter att i flera perioder av psykisk sjukdom ha blivit bältad, fastspänd med läderremmar när vårdpersonalen inte kan hantera henne, så har Anneli Jäderholm flytt Göteborg för Falköping, för att slippa upplevelsen igen. 

Hon är nu knuten till Falbygdskliniken i Falköping, där hon hoppas slippa bli fastspänd på en brits.

– Jag är hoppfull nu. Jag tillhörde en storstad förut och blev alltid bältad förut. En gammal kvarleva där man drar isär ben och armar, och så fick jag ligga där i mitt eget kaos, säger hon.

Ingen vet idag hur många patienter som spänns fast inom den psykiatriska tvångsvården i Västra Götaland. Siffran för i fjol är 372 enligt Västra götalandsregionen, men eftersom rutinerna för att rapportera när det sker är bristfälliga så är siffran osäker.

Anneli Jäderholm jobbar idag med att informera om psykiska sjukdomar, hon har eget företag och föreläser för fackfolk. Något som ledde till problem när hon blev intagen för tvångsvård 2012.

Personalen trodde att hennes företag var vanföreställningar.

– Då fick jag telefonförbud, och blir ännu mer frustrerad och ber om att få dit mitt personliga ombud, då får jag besöksförbud. I journalen står att jag förmodligen lider av megalomani, storhetsvansinne.

Nu vill hon få ett slut på bältningar inom vården. Hon berättar om ett besök på Island, där bältessängar idag är museiföremål.

För henne har det aldrig hjälpt att tvingas och förnedras säger hon.

– Jag har inte kommit över upplevelsen av att bli bältad än. Det är en förutsättning att få en så skonsam vård som möjligt för att kunna jobba med själva sjukdomen, säger hon.