Elbolag motarbetar solkraft i EU

1:50 min

Den snabba utbyggnaden av solenergi i Europa har avstannat. Installationstakten är mindre än hälften jämfört med för tre år sedan.

Många EU-länder har minskat sina ekonomiska stöd till solenergi påhejade av de stora elbolagen. Det hävdar forskaren Johan Lindahl vid Uppsala universitet som är svensk representant vid det internationella energirådet IEA.

– I hela Europa överlag går installationstakten ned nu jämfört med vad det var för några år sedan. Det beror mycket på att man ändrat reglerna och också på en stark lobbyverksamhet från elbolagens sida mot solcellsinstallationerna, säger Johan Lindahl.

Varför då?
– Om folk börjar producera sin egen el så är det ju ett hot mot deras affärsverksamhet.

Gäller det Vattenfall till exempel?
– Ja, svarar Johan Lindahl.

Statliga energijätten Vattenfall med stora kol-, gas- och kärnkraftverk på kontinenten har avböjt att kommentera Johan Lindahls kritik. Han forskar om solceller och är Sveriges representant i det internationella energirådet IEA:s analysgrupp för solcellsmarknaden.

Flera EU-länder har de senaste åren minskat eller helt tagit bort de statliga bidragen för solel. Det har medfört att marknaden avstannat.

Ett exempel är Spanien som idag har 100 gånger mer solel i kraftnätet än Sverige, totalt 3 procent. Men ett nytt lagförslag kan tvinga villaägare att montera ned sina solpaneler för att slippa straffskatter på hundratals miljoner kronor. Det spanska förslaget innebär också att villaägarnas solel måste släppas ut på nätet och inte får användas för husbehov.

I Sverige debatteras just nu regeringens nya förslag för solelsstöd som kritiseras för att vara för krångligt. Det skulle bli olönsamt för solpanelägarna att ta betalt för sin överskottsel, de får i stället ge bort den gratis. De hävdar till exempel branschorganisationen Svensk Energi, och forskaren Johan Lindahl håller med.

– Det blir en försämring mot hur läget är idag. Om man måste skänka bort överskottselen innebär det att staten indirekt kommer att subventionera elnätsägarna med gratis el, anser Johan Lindahl.

Regeringens och Vattenfalls svar på kritiken hör du i Vetenskapsradion Klotet idag 7/5 kl 13.35 i P1.

Referens: Masson G et al, A Snapshot of Global PV 1992-2013, Report IEA-PVPS T1-24:2014, ISBN 978-3-906042-19-0