Flygbuller kan leda till bukfetma

Flygbuller kan göra dig fet. En ny studie vid Karolinska Institutet, där över 5000 personer deltagit, visar att långvarig exponering för flygbuller medför en ökad risk för stress och sömnstörningar, vilket i sin tur ökar risken för fetma.

Sambanden var särskilt starka för personer som inte flyttat under tiden som de som deltagit i studien och för dem som samtidigt upplevde yrkesrelaterad stress.

Resultaten från Institutet för miljömedicin talar för att exponering för buller kan ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt, då ökat bukomfång är en riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Studien publiceras i Environmental Health Perspectives och inkluderade mer än 5000 män och kvinnor från fem kommuner i Stockholms län, bland annat Sigtuna kommun där Arlanda flygplats är belägen. Deltagarna har följts under 8-10 år med upprepade enkäter och kliniska undersökningar.

Ta del av pressmeddelandet här.