Riksbanken: Svenskarna mer skuldsatta än tidigare känt

1:35 min

De svenska hushållens skulder fortsätter att öka och framförallt är det låg- och medelinkomsttagare som är mest skuldsatta i förhållande till den disponibla inkomsten, det visar en ny undersökning från Riksbanken.

Riksbanken har gått igenom kreditinformation för samtliga långtagare hos de åtta största bankerna i Sverige och kan för första gången visa hur skuldsättningen ser ut på individnivå. Riksbankens rapport visar hur skulderna är fördelade på inkomstgrupper, åldersgrupper och geografiska områden.

Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley är förvånad över bredden i skuldsättningen.

– Många har haft intrycket att det här är något som har drivits av yngre höginkomsttagare bosatta i Stockholms innerstad. Nu kan vi konstatera att det också gäller deras mor- och farföräldrar ute i landet. Skulderna är faktiskt extra höga i de lägre inkomstgrupperna vilket gör dem sårbara för olika typer av samhällsekonomiska förändringar, säger Cecilia Skingsley.

I genomsnitt har svenska hushåll en skuld som är tre gånger så stor som den disponibla inkomsten. Bolånen står för den största delen av hushållens skulder. Sammanställningen visar också att 4 av 10 inte minskar sin skuld. Övriga minskar sin skuld men gör det i långsam takt.

Riksbanken har flera gånger flaggat för de svenska hushållens stora skuldsättning. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley ville under dagens pressträff inte säga något om vilka åtgärder Riksbanken men tror att den nya kartläggningen kan komma till nytta.

– Jag tror att det här kommer att bli bra input i Stabilitetsrådets arbete som går ut på att säkra bankernas och hushållens stabilitet, säger Cecilia Skingsley.

Riksbanken har fått kritik för att den inte klarat att hålla inflationen på två procent. Hushållens höga skulder har varit ett argument för att inte sänka räntan ytterligare. Frågan är nu om de nya siffrorna som visar på högre skuldsättning än vad Riksbanken känt till tidigare påverkar kommande räntebeslut i juli.

– Vi får var och en smälta det här materialet och se i vilken utsträckning det ändrar olika personers ståndpunkter. För egen del kan jag säga att uppdraget vi har är solklart, vi ska stabilisera inflationen kring två procent.