Energi

Stort intresse för solenergi i Jämtland

9:27 min

Jämtland visar vägen när det gäller solenergi. Intresset för solen som kraftkälla är större än på andra håll enligt branschorganisationen Svensk Solenergi. 

Solen är en energikälla som kommer att finnas så länge det finns liv på jorden och i Jämtlands län är intresset för solenergi stort. Till exempel har antalet solcellsanläggningar mer än fördubblats under det senaste året.

I samband med Solenergidagarna 6-8 maj har Energikontoret bjudit in in solenergiexperten Lars Andrén från branschorganisationen Svensk Solenergi till länet för att berätta och svara på allmänhetens frågor om solel och solvärme. Fokus just nu är på solelen.

– Det är där vi ser den stora ökningen just nu, säger Lars Andrén.

Solvärmen kommer via solfångare, solelen genom solpaneler eller solceller som levererar el.

Att fokus ligger på solelen just nu har flera orsaker enligt Lars Andrén. Sedan 2006-2007 har kostnaden minskat med cirka 70 procent, det är enklare att jobba med solel än med solvärme och det går numera även att leverera eventuellt överskott ut på elnätet.

– Man kan alltså byta bort den elen som man får i överskott mot när man har underskott, säger Lars Andrén som är ordförande i branschorganisationen.

Solenergidagarna vänder sig till alla som är intresserade av solenergi och lockar inte minst villaägare.

Stödet till solceller och möjligheten till ROT-avdrag för installation av solvärme finns kvar. Därutöver införs i sommar ett skatteavdrag för egenproducerad el vilket också ligger bakom det ökade intresset.

Du som använder solenergi, hör av dig till oss och berätta om dina erfarenheter.