De La Rue nyanställer 40

Företaget De La Rue Cash Systems kommer att nyanställa uppemot 40 anställda i Flen och Eskilstuna.
Orsaken är att företaget flyttar produktion från Portsmouth i England där 90 anställda förlorar jobben.