SAS-plan nära att krocka med ryskt signalspaningsplan

Ett passargerarplan var nära att kollidera med ett ryskt signalspaningsplan strax utanför Malmö. Enligt haveriutredare Jens Olsson kommer inte händelsen utredas vidare.

– Det var ett SAS-flygplan som startade från Köpenhamn och som var på  väg till Italien. Strax efter start passerade ett, vid den tiden, oidentifierat flygplan från höger till vänster enligt befälhavarens uppgifter, säger Jens Olsson vid Statens haverikommission.

Statens haverikommission har valt att inte utreda händelsen.

- ­Vi har släppt ärendet. Dels inträffade händelsen över internationellt vatten, dessutom var planet danskregistrerat. Det innebär att det ligger utanför vårt ansvarsområde, säger Jens Olsson till TT.

Enligt honom kommer inte heller danska haverikommissionen att utreda händelsen.

Det var tredje mars i år som besättningen på det danskregistrerade SAS-planet fick syn på ett ryskt signalspaningsflyg fem mil utanför Malmö, på internationellt vatten, rapporterar SVT Sydnytt.

Planen passerade varandra på ett avstånd av 300 fot, ungefär 90 meter, vilket är långt under minimigränsen,

Det ryska signalspaningsplanet syntes inte på flygledarnas ordinarie system, utan upptäcktes av en radarstation. Först då kunde SAS-planet få information och korrigera sin kurs.

– Jag har pratat med befälhavaren och jag kan bara utgå ifrån att det var en väldigt obehaglig upplevelse när det passerar på så kort avstånd, säger Jens Olsson, Statens haverikommission.