Svårt spåra svenskt kött

Det finns stora brsiter i den svenska märkningen av nötkött. Sedan årskiftet ska det gå att spåra varje köttbit bakåt, ända till enskilt djur, men enligt EU-kommissionens inspektörer, som nyligen besökte Sverige, fungerar inte märkningen som den ska.
Enligt ett utkast till rapport som nu skickats över till Livsmedelsverket fanns det brister i dokumentationen i samtliga undersökta fall, och inspektörerna hade problem att spåra dom provbitar man köpte. Peter Wäsenberg på Livsmedelsverket, som var med när kontrollerna gjordes, säger till Ekot att det är uppenbart att rutinerna för dokumentation kring kötthanteringen måste ses över. Sedan den första januari i år ska det vara möjligt att spåra allt nötkött som säljs i butiken bakåt till styckning slakteri och slutligen till den enskilda gården. Tanken är att underlätta arbetet vid t ex ett utbrott av galna-kosjukan. Men EU-kommissionens inspektörer som besökte Sverige i slutet av februari konstaterar att systemet ännu inte fungerar. I det utkast till rapport som nu i dagarna skickats över till svenska myndigheter framgår att inget 15-talet fall som undersöktes får godkänt . Och även om varorna varit märkta så fanns det ofta brister i dokumentationen som gör det svårt att exakt ringa in hela kedjan, och hitta rätt djur i slutänden. Bristerna finns i alla led, enligt inspektörerna. Och i vissa fall saknades märkningen helt. Livsmedelsverket ska nu svara på kritiken innan en slutlig rapport kommer om någon månad.