Ny chef på länsmuseet

Länsmuseets styrelse har idag diskuterat frågan om ny länsmuseichef efter Sten Rentzhog som går i pension nästa år.
Vi kommer så snart det är möjligt att träffa två personer som är intressanta. Det säger styrelsens ordförande Ivar Johnsson. Han vill inte lämna ut namnen på de två aktuella men säger att båda har anknytning till länet men är inte födda här.