GÖTENE

Elever hoppar av SFI

Flera elever på SFI, svenska för invandrare, som bor i Götene har hoppat av sin utbildning under de senaste veckorna.

Totalt har fem elever valt att sluta sen SFI utbildningen flyttades till Lidköping på grund av att eleverna måste betala busskort ur egen ficka för att kunna ta sig till Lidköping, vilket ger en kostnad på drygt 1000 kronor i månaden.

Å Monica Kjell som en av lärarna på SFI säger till Nya Lidköpingstidningen att hon befarar att ännu fler elever ska hoppa av inom kort.

SFI klassen som har flyttats från Götene till Lidköping har skrivit ett brev till Götene kommun med hopp om att få ekonomisk hjälp med resorna, men kommunens svar blev att man inte ger generella bidrag till busskort.