هم مردان و هم زنان قربانی خشونت درون خانوادگی می‌شوند

تعداد مردان و زنانی که مورد خشونت‌های درون خانوادگی قرار می‌گیرند، با هم برابرند. بر طبق گزارش شورای پیش‌گیری از جرایم، در سال ۲۰۱۲، هفت درصد از زنان و مردان در درون خانواده، قربانی خشونت شده‌اند. 

بر طبق این گزارش، اختلاف بزرگ میان مردان و زنان در این آمار این است که زنان مورد خشونت‌ شدیدتر قرار می‌گیرند و برای درمان آسیب‌های جسمی و روحی خود، بیشتر نیاز به مراجعه به بخش‌های درمانی دارند.  

آنا فرنزل، محقق در شورای پیش‌گیری از جرایم می‌گوید که برابری آمار قربانیان خشونت خانوادگی، در میان مردان و زنان جالب و قابل بررسی‌ست. او اضافه می‌کند، زنانی که قربانی می‌شوند، تعداد دفعات و تکرار خشونت بر علیه آنها بسیار بیشتر است.