KU: UD:s handläggning tog för lång tid

1:57 min

Riksdagens konstitutionsutskott kritiserar utrikesdepartementet för att ha brutit mot offentlighetsprincipen. Att Ekot fick vänta i över tre månader på att få ut allmänna handlingar om Centerpartiets biståndssatsning i Irak stämmer inte överens med grundlagen, det anser alla åtta riksdagspartier.

För att journalister och andra ska kunna granska myndigheter och makthavare finns en grundlagsfäst rätt att ta del av allmänna handlingar.

I december KU-anmälde socialdemokraten Morgan Johansson utrikesdepartementet för att ha brutit mot offentlighetsprincipen. Anledningen var att Ekot fick vänta i över tre månader på att få ut dokument om Centerpartiets biståndsprojekt i Irak.

Det är "inte acceptabelt", skriver Morgan Johansson i sin anmälan till konstitutionsutskottet, KU, eftersom handlingar i princip ska lämnas ut omgående.

När KU på tisdag presenterar årets granskning av regeringen kommer UD att få kritik. Ekot har läst utskottets preliminära ställningstagande, som alla åtta riksdagspartier står bakom. Där konstaterar KU:s ledamöter att en väntetid på drygt tre månader i det här ärendet knappast stämmer överens med grundlagens krav på skyndsamhet.

Ett enigt konstitutionsutskott understryker också att regeringskansliet, och UD, måste bli bättre på att upprätthålla offentlighetsprincipen.

Regeringskansliet har tidigare fått hård kritik av både Justitieombudsmannen och KU för bristande insyn och för att allmänna handlingar inte lämnas ut direkt. Enligt utrikesminister Carl Bildt är den kritiken ett av skälen till att handläggningen tar längre tid.

--  Generellt sett är det så att sekretessgranskning tar nu nästan längre tid, dels för att det är så många ärenden, dels för att Konstitutionsutskottet har ålagt oss att vara ännu mer noggranna än vad vi hade varit tidigare. Och det måste bedömas varje enstaka information för sig enligt Konstitutionsutskottet har sagt, och det innebär att det har blivit mer krävande, sade Bildt till Ekot i december.

Konstitutionsutskottet har också granskat migrationsminister Tobias Billströms uppmärksammade aktieaffärer förra året. Han köpte aktier i ett krisdrabbat bolag, då man inom regeringskansliet visste att staten skulle försöka rädda bolaget. Men enligt vad Ekot erfar riktar KU ingen kritik mot migrationsministern.