Protest mot vinster i välfärden

2:14 min

Bortåt 500 personer manifesterade igår på Gustav Adolfs torg mot vinster i välfärden.

Manifestationer som Välfärdskampanjen genomförde på tolv platser i landet. Som ett svar bjöd vård- och omsorgsföretagen in till öppet hus, i Göteborgsområdet på fem boenden. På Attendos gruppboende i St Jörgen anammade ett fåtal inbjudan.

– Vi har öppet idag för att öppna upp våra fina verksamheter då, och visa allmänheten att vi finns till. Och att vi finns att välja på, säger Linda Berntsson som är verksamhetschef på Attendos gruppboende på St Jörgen.

Och kanske för att ge en annan bild än de som inte vill ge vinster i välfärden?

– Absolut. Det är många myter om oss. Dels när det gäller kvalitén och när det gäller personalbemanning.

Ägarna plockar ut en hel del vinster i Attendo - märks inte det?

– Nää, jag väljer att inte fördjupa mig just på den frågan.

Vi har högre bemanning än kommunala boenden säger Linda Berntsson, mer fortbildning och kick-off varje år. Men Attendos boende i Mölndal Brogården fick i vart fall nyss backning av Förvaltningsrätten för att de halverat nattbemanningen, säkerheten blev för dålig.

På Gustav Adolfs torg var det mycket livligare med musik och tal.

Åsa Hjalmers lärare och talare på demonstrationen - Vårdföretagen går ut och säger att mångfalden inom välfärden hotas...

– Det kan finnas valfrihet, men det behöver inte ha någonting av stöld av skattemedel att göra. Vi ser det som stöld av skattemedel att ta ut vinst och det har ingenting med mångfald att göra.

Ditt viktigaste budskap?

– En välfärd utan vinst är möjlig och vi kommer att kämpa hela vägen.

Vad säger du om uppslutningen?

– Det är mycket bra och vi är nöjda.