Skogsbruk

Bränder ska rädda hotade arter

Skog skall brinna i Jönköpings län. 

Sverige står inför tidernas mest omfattande naturvårdsbränning någonsin. Skog i 14 län ska sättas i brand för att gynna biologisk mångfald. Det finns stora förhoppningar om att hotade arter ska få nytt liv igen.

- Vi hoppas få fart på exempelvis svedjenäva, mosippa och svampen goliatmusseron. Arterna gynnas av bränning, förklarar Jan-Inge Tobiasson på länsstyrelsen i Västmanlands län som leder det till hälften EU-finansierade projektet.

Bränningarna startar år 2015 i skyddade Natura 2000-områden. Mellan 90-120 områden, totalt 2 200 hektar skog, kommer sättas i brand på ett kontrollerat sätt runt om i landet.

Syftet är att hjälpa naturen på traven. En rad växter, djur och svampar har under årtusenden nämligen anpassat sig till - och behöver - återkommande skogsbränder.

- Men i slutet av 1800-talet avtar svedjebruk. Det brinner inte i skogarna längre, så vissa arter har inte något kvar att leva på, säger Jan-Inge Tobiasson.

Främst tallskog på torr mark ska eldas. Skogen blir luftig och ljus och får brandfält och död ved efteråt, något som uppskattas av vissa växter och svampar. Även insekter gynnas i återskapade miljöer.

- Det är inte alls otroligt att vi kommer hitta nya arter i samband med det här. 

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län deltar. 

Projektet finansieras av EU, Naturvårdsverket och länsstyrelser och omfattar 100 miljoner kronor mellan år 2015-2019.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Här finns korkekslundar i Spanien, öde hedar i England, blommande alpängar i Österrike, täta bokskogar och forsande älvar i Sverige, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.