462 formellt varslade vid Kristinehamns garnison

Idag varslades formellt 496 personer vid Kristinehamns garnison om uppsägning.

Bakgrunden till varslet är det senaste försvarsbeslutet som innebär att Kristinehamns garnison läggs ner och att Artilleriregementet flyttas till Boden. Uppsägningstiden för de anställda ligger mellan tre månader och ett år. Hur många av de som varslas idag som kommer att erbjudas ett jobb i Boden eller någon annanstans inom försvaret blir klart först i sommar.