Vård och omsorg

Unik rapport om privat och kommunal äldrevård

Nu kommer en första rapport i en unik jämförelse i Östersund, om skillnaderna mellan ett privat äldreboende och ett i kommunal regi.

Förra året startades två identiska äldreboenden på Skogsbruksvägen i Östersund. Dessa drivs av två olika huvudmän - den ena av en privat aktör och den andra av kommunen. Syftet är att bedriva forskning på skillnaderna mellan privat och offentlig drift.

I morgon tisdag presenteras den första studien om skillnaderna. Arbetet med att jämföra de två boendena kommer att pågå till 2015.