Google tvingas ta bort sökresultat

1:36 min

Det ska bli möjligt att få information om sig själv bortplockad från sökmotorer på internet. Detta sedan en spansk medborgare fått rätt i en tvist mot Google i EU-domstolen.

Obetalda räkningar och fastigheter som sålts på exekutiv auktion. När man sökte på den spanske mannens namn på Google dök material upp som avslöjade hans privata ekonomi.

Men uppgifterna var gamla, från 1998. När mannen 2010 klagade hos spanska dataskyddsmyndigheten menade han att informationen inte längre var relevant.

EU-domstolen slår nu fast att privatpersoner har rätt att vända sig till sökmotorleverantörer på internet för att i vissa fall ta bort sökresultat som är "irrelevant" eller "inadekvat".

Eftersom sökmotorerna samlar in, behandlar och tillhandahåller personuppgifter är företaget ansvarigt för hur de används, resonerar rätten.

De EU-direktiv som ska skydda respekten för privatlivet gäller alltså även en sökmotorleverantör, enligt EU-domstolen.

– Det är ett nedslående beslut för såväl sökmotorer som utgivare i allmänhet. Vi är mycket förvånade att det skiljer så dramatiskt från generaladvokatens åsikt och de varningar och konsekvenser som han har beskrivit, säger Farshad Shadloo, kommunikationschef för Google i Sverige.

I fallet med den spanske mannen anses informationen om hans ekonomiska situation vara så gammal att den inte längre är relevant.

EU-domstolen konstaterar i sin dom att den viktiga roll som internet och sökmotorer spelar i dagens samhälle riskerar att förstärka ”ingreppet i den berörda personens rättigheter”.

”Mot bakgrund av hur allvarligt detta ingrepp kan vara kan det inte motiveras endast av sökmotorleverantörens ekonomiska intresse av behandlingen”, skriver EU-domstolen.

Den som vill ta bort sökresultat ska i första hand vända sig till sökmotorleverantören. Denna ska pröva om publiceringen strider mot de EU-direktiv som ska skydda den personliga integriteten.