Invandrade politiker blir fler

Efter valet i höst kommer närmare var femte kommunpolitiker vara invandrare i invandrartäta kommuner. Det visar en granskning som Ekot gjort av partiernas valsedlar i fyra invandrartäta kommuner.
Ekot har undersökt hur många personer som är födda utomlands som kommer in i fullmäktige i höst om partierna blir lika stora som förra gången. Enligt valsedlarna skulle antalet invandrare öka med 20 procent, till 43 personer. De partier som står för största ökningen är folkpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna. Även moderaterna har fler invandrare på listan i år men de är fortfarande få jämfört med partiets storlek. Gabriel Malki ska rösta för första gången i höst. Han kom till Sverige från Syrien som treåring och bor i Södertälje och han tycker att det är viktigt med invandrare i politiken eftersom de representerar andra invandrare bättre än svenskfödda. De fyra granskade kommunerna Södertälje tillsammans med Malmö, Huddinge och Botkyrka är fyra kommuner som har en stor andel svenskar som är födda utomlands. Detta betyder också att andelen invandrade i kommunfullmäktigesalarna blir fler. Nästan var femte person - 18 procent - från de etablerade, granskade partierna kommer att vara född utomlands om valresultatet blir detsamma som förra valet. Då 1998, var motsvarande andel var sjunde person - 14 procent. De politiska församlingarna kommer alltså att likna verkligheten mer. I snitt är 24 procent av invånarna i de fyra kommunerna, där det bor omkring en halv miljon människor, födda i ett annat land. Utöver de personer som är födda utomlands finns det, enligt uppgifter från partierna, dessutom många med invandrarbakgrund på listorna, det vill säga att man har en eller två föräldrar som invandrat till Sverige. Centerpartiet utan invandrare Men det är skillnad på parti och parti. Centerpartiet har varken nu eller i förra valet någon invandrare på valbar plats. Inte ens vid en stor valframgång skulle centern kunna bidra med mer en utlandsfödd politiker (nummer tre på listan i Botkyrka). Också Kristdemokraterna och Miljöpartiet har väldigt få invandrare bland sina kandidater. Men Gabriels kompis Alvaro Rodriguez, också han förstagångsväljare, kom till Sverige från Chile som tvååring, är hoppfull inför framtiden. Han tror att politiken kommer att integreras så småningom.