Studio Sisu

EU pakottaa turvapaikanhakijat turvautumaan rikolliseen apuun

Tukholmassa järjestetyssä Siirtolaisuus ja kehitys -kokouksessa pyritään lisäämään päättäjien tietoisuutta siirtolaisasioissa sekä saada siirtolaisuutta koskevat kysymykset mukaan YK:n Vuosituhattavoitteiden jälkeiseen agendaan.

Suomesta kansalaisjärjestöjä edustivat Suomen Pakolaisavun viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta sekä Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehys ry:n tiedottaja Reetta Helander. Heidän mukaansa siirtolaisuuden suurin haaste on pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asema. Euroopan tiukka rajapolitiikka pakottaa ihmiset turvautumaan rikollisten salakuljettajien apuun.

"Maahanmuuttajat eivät ole rasite"

Käsitys, jonka mukaan maahanmuutajat olisivat yhteiskunnalle rasite, on Kaisa Väkiparran mukaan virheellinen. OECD:n tekemän selvityksen mukaan Suomessa ja Ruotsissa maahanmuuttajat tuottavat yhteiskunnalle enemmän kuin kuluttavat.

Helander ymmärtää Etelä-Euroopan vaatimuksen tasata maahanmuuttajavirtaa koko Euroopan alueelle. Yhtenä keinona on esitetty humanitääristä viisumia, joka myönnettäisiin lähtömaissa. Viisumin avulla voisi päästä EU:n alueelle turvallisesti, jonka jälkeen anomuksen voisi jättää määränpäämaahan.

Eroon rikollisleimasta

Suomessa maahanmuuttajien ja viranomaisten kesken on järjestetty tapaamisia, joissa osapuolet ovat voineet kohdata toisensa vapaamuotoisesti. Tietoisuuden lisääminen ja ennakkoluulojen karsiminen on Kansalaisjärjestöjen parissa on tärkeää integraation kannalta. Siirtolaisuutta vaivaavasta rikollis-leimasta olisi Helanderin mukaan päästävä eroon.

– Usein näissä EU-vaalienkin alla käytävissä keskusteluissa unohtuu se, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat kärsivät. He ovat syystä joutuneet lähtemään kotimaistaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa. Se on oikeus, jota EU ei tällä hetkellä toteuta. Ihmiset joutuvat ottamaan niin valtavia riskejä ja turvautumaan rikollisiin ja hakemaan turvapaikkaa Euroopassa, Väkiparta lisää.