Handelsoro för nyetableringar

Borlänge kommer att få 400 nya jobb när dom planerade stora affärsetableringarna blir av, samtidigt förlorar kranskommunerna 600 jobb. Det visar en undersökning som Handels i Dalarna har gjort.
Handels Dalarna har gjort undersökningen efter den senaste tidens livliga diskussioner om stora nyetableringar i utkanterna av Borlänge. -Förutom att det drabbar centrumhandeln i Borlänge, så kommer affärsetableringarna att ha kraftiga effekter på framför allt handeln i Falun, Säter, Ludvika, Gagef och Leksand, säger Roger Hemming, som är ordförande i Handels Dalarna. Handels räknar med att 1 jobb på en sån här stormarknad på sikt kommer att slå undan 1,5 jobb i kommunerna i närheten. En utveckling som kommer att ske dom närmaste 2-3 åren. - Borlängeborna får ju inte mer pengar att handla med, utan de kommer att tas från annat håll. Så samråd måste ske med kommunerna, innan etableringarna blir av. Kranskommunerna måste kunna säga nej, säger Roger Hemming.