1 100 krav på Konsumentvägledning

En privat namninsamling för att Gotland återigen ska få en konsumentvägledning har hittills fått ihop 1 100 namnunderskrifter.

Sedan 2011 finns ingen person anställd vid regionen som kan hjälpa personer som till exempel hamnat i tvist med ett företag om köp av en vara eller tjänst. Detta trots att allt fler kommuner i landet nu väljer att ha konsumentvägledare.

Konsumentvägledning finns i 272 av landets 290 kommuner.

Personerna som startat namninsamlingen på Gotland, Anna och Robert Rosander, hoppas nu att ännu fler ska skriva på, bland annat genom att sprida uppropet i sociala medier.