Den svenska korruptionen

8:20 min

Louise Brown bodde utomlands i 15 år och har arbetat med affärsutveckling i Asien,  bland annat i Kina. Där kom hon i kontakt med mutor som en självklar del av  affärskulturen. När hon kom tillbaka till det svenska näringslivet, såg hon liknande mönster. I sin bok. "Den skenhelige svensken - korruption utan konsekvenser" riktar hon ljuset på korruptionsskandaler på hemmaplan. Vår reporter Towe Cho Matre frågade henne vilka som är skenheliga?