Malmö

Omfattande krisarbete efter dödsbrand

3:47 min

Arbetet med att bemöta alla de som var med under branden i Herrgården, då en femårig flicka dog, har varit omfattande. En kommunal krisgrupp sattes omedelbart igång och på alla skolor och förskolor har det också lagts stor vikt på att bemöta oron bland barnen.

– Det var många som var uppskärrade och skrämda. Det är viktigt att barnen får prata och får svar på sina frågor. Samtidigt vill man inte göra för stor sak av det, då blir de ännu mer otrygga, säger Ann-Louise Wallner, biträdande rektor på Ögårdsskolan på Islamic Center i Malmö.

På alla skolor i området såg arbetet med att ta emot eleverna på måndagen efter branden ut på liknade sätt. Eleverna fick ställa sina frågor och prata om det som hänt och för de elever som var direkt berörda sattes extra resurser in. I Malmö stad har den stadsområdesförvaltning där en olycka eller katastrof inträffar själva hand om krishanteringen.

Strax efter beskedet om branden öppnade stadsdelsförvaltning Öster upp områdeskontoret Varda i Herrgården. Hit kunde de direkt drabbade men också de som stått brevid och sett branden och räddningsarbetet söka sig och få hjälp både med praktisk information och någon att tala med. Där samlades omkring 70 personer och alla hjälpte också varandra.

– Jag är djupt imponerad. Både över alla som jobbade profesionellt men också över de boende hur de hanterade en svår situation själva, säger Marie Hendra, chef för områdesutveckling på stadsområdesförvaltning Öster och en av de ansvariga för krisarbetet.

Nu fortsätter arbetet. Det är många som under lång tid kommer behöva jobba för att få ihop sin vardag igen och för de som mår dåligt finns det flera ställen att vända sig. De som är unga och går i skolan kan prata med sin kurator eller skolsköterska. Vuxna kan vända sig till Vårdcentralen eller Individ och familjeomsorg som är de som är bäst på krishantering. Man kan också söka sig till Medborgarkontoret Varda eller de brandvärdar som finns i området. Det är väldigt viktigt att tala om att man behöver hjälp och inte mår bra.

Många frågor handlar om räddningstjänstens arbete. På ett möte i tisdags kväll fick många vuxna boende svar men också barnen har behövt prata.

– Vi fick försöka förklara hur brandmännen arbetade. Många undrade varför man inte sprutade vatten på huset efter att det tagits beslut om att låta den översta våningen brinna ner. Vi fick lugna barnen, det var många upprörda känslor, säger Ann-Louise Wallner.